FAQs

FAQ's  

  • Care sunt modalitățile Dvs. de lucru pentru proiectele de traducere?
  • Cât costă o traducere?
  • Ce este o revizuire? În ce constă?
  • Cât costă serviciile de interpretariat?
  • Respect,toleranță și confidențialitate
  • Cum vă ocupați de eventualele completări sau corecturi ulterioare predării documentului tradus?
  • Ce garanții oferiți că nu veți divulga către terți conținutul documentelor?
  • Cine efectuează traducerile?
  • Ce înseamnă traducere asistată (CAT)?
  • Care este diferența între o traducere simplă, o traducere autorizată, o traducere legalizată și/sau apostilată?

Care sunt modalitățile Dvs. de lucru pentru proiectele de traducere?
Clientul este preluat de un Project Manager care se ocupă de personalizarea serviciului și are preia răspunderea pentru realizarea acestuia. Project Managerul selectează echipa de traducători, coordonează munca acestora și cea a revizorului și are rol de interfață cu clientul. Traducătorului îi este pus la dispoziție un glosar terminologic personalizat al clientului sau unul realizat de Project Manager. Traducerea este revizuită întotdeauna de un redactor pentru a verifica corectitudinea lingvistică, stilistică și ortografică.
Textul tradus este trimis în final clientului în funcție de modalitatea aleasă de acesta: prin email, pe suport de hârtie, pe suport magnetic, prin fax sau FTP.
Urmează apoi un follow-up de către Project Manager pentru a verifica satisfacția clientului.

Cât costă o traducere?
Costul unei traduceri variază în funcție de limbă și de tipul textului ce trebuie tradus. Unitatea de măsură standard este pagina de 1500 caractere cu spații dar, în unele cazuri adoptăm ca unitate de măsură cuvântul de exemplu, în cazul textelor în PowerPoint, al desenelor grafice, al tabelelor sau al textelor furnizate cu Memorii de Traducere. Pentru a vă oferi o estimare precisă a costurilor, este necesar să ne trimiteți prin e-mail o copie a documentului care trebuie tradus.

Ce este revizuirea? În ce constă?
Revizuirea înseamnă re-citirea traducerii efectuate de traducător: revizorul are sarcina de a controla caracterul complet și coerența textului țintă cu cele ale textului sursă verificând corectitudinea ortografică, sintactică, stilistică și terminologică. Această activitate oferă o valoare adăugată fundamentală traducerii, întrucât doar instrumentele informatice nu sunt întotdeauna capabile să semnaleze eventuale neconcordanțe. Toate textele traduse de noi sunt supuse revizuirii înainte de a fi predate clientului.

Cât costă serviciile de interpretariat?
Pentru a estima costurile unui interpretariat este necesar să înțelegem ce tip se serviciu este necesar clientului, și avem nevoie să cunoaștem anumiți factori precum mediul în care va lucra interpretul, numărul de limbi ce trebuie traduse, numărul de oratori, numărul de participanți și tipul de instrumente tehnice folosite.

Cum pot solicita o estimare de preț?
Estimările de preț pot fi solicitate transmițându-ne textul de tradus prin e-mail. Responsabilul nostru comercial vă va trimite o estimare detaliată care va cuprinde costurile, timpul de livrare și modalitatea de executare. În urma primirii acceptului Dvs., Project Managerii noștri vor transmite traducerea în lucru.

Cum vă ocupați de eventualele completări sau corecturi ulterioare predării documentului tradus?
Corecturile stilistice și gramaticale vor reveni în sarcina Multilingua Translations, iar modificările sau completările cerute după predarea textului tradus for fi cuantificate printr-o estimare nouă de preț.

Ce garanții oferiți că nu veți divulga către terți conținutul documentelor?
Codul deontologic al societăților de traducere și de interpretariat, prevede obligația păstrării confidențialității de către furnizor și de către traducător. Colaboratorii Multilingua Translations vor lucra cu respectarea deplină a secretului profesional..

Cine efectuează traducerile?
Traducerile noastre sunt efectuate exclusiv de traducători profesioniști specializați și niciodată de programe software de traducere automată. Clienților noștri le vor fi alocați întotdeauna aceiași traducători pentru a garanta uniformitate stilistică și terminologică.

Ce înseamnă traducere asistată (CAT)?
Traducerea asistată, sau Computer Aided Translation, permite traducătorului să construiască și să actualizeze o bază de dată terminologică pentru client, astfel încât termenii rezultați și aprobați în cadrul unei anumite traduceri să poată fi reutilizați în cadrul unei lucrări ulterioare pentru același client, economisind astfel timp și costuri însemnate. Traducerea asistată nu este o traducere automată: traducătorii noștri nu utilizează sisteme de traducere automată, ca de exemplu, Google Translate.

Care este diferența între o traducere simplă, o traducere autorizată și o traducere legalizată?
O traducere simplă constă în traducerea conținutului unui document într-o altă limbă și nu are valoare legală.
Traducerea se numește traducere certificată atunci când are aplicate ștampila și semnătura traducătorului.
Traducerea se numește traducere legalizată când traducătorul anexează la documentul sursă (original sau copie de pe original) furnizat de client, versiunea tradusă și, pe ultima pagină, încheierea oficială de legalizare în care declară că certifică exactitatea traducerii, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni (sau prin extras), și că înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul. Tot pe această ultimă pagină, Notarul Public își aplică încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului, traducerea actului dobândind astfel valoare legală.

E-mail: office@multilingua-translations.ro