Traduceri

Gestionarea corectă a terminologiei are o importanță deosebită pentru comunicarea eficientă în cadrul companiei. Terminologia adoptată trebuie să respecte standardele sectorului în cauză și normele în vigoare, dar trebuie să fie și coerentă cu terminologia utilizată anterior de companie și să respecte identitatea acesteia din urmă.

Multilingua Translations utilizează programe software specifice pentru a crea și pentru a menține glosare pentru fiecare client în parte. Obiectivul îl reprezintă claritatea și coerența comunicării în diversele limbi.

Traduceri de manuale, cataloage și documentație tehnică

Importanța preciziei traducerilor tehnice în realitatea de zi cu zi bazată pe tehnologie și pe proceduri automatizate este bine cunoscută. Precizia terminologică, competența tehnică, cunoașterea procedurilor pentru redactarea manualelor, ne permit să oferim soluții garantând standarde optime de calitate. Datorită departamentului nostru grafic, putem furniza servicii cu valoare adăugată precum traducerea și editarea de imagini, de fișe tehnice, etc.

La Multilingua Translations veți găsi o serie de traducători tehnici calificați și terminologi pe diverse domenii, printre care, pentru limba italiană, și un traducător cu formare tehnică, vorbitor nativ.

De nevoile Dvs. se va ocupa un project manager dedicat care va garanta că toate proiectele Dvs. reflectă cele mai înalte standarde de calitate și că traducerile vă vor fi predate la timpul stabilit.

Contactați-ne acum pentru o estimare și veți descoperi avantajele de a avea ca partener Multilingua Translations.

Traduceri publicitare de documente și de materiale promoționale

Textele se modifică în funcție de subiect. Unele texte – de exemplu textele publicitare și de marketing folosesc un anumit stil sau expresii specifice pentru a obține un anumit efect. În aceste cazuri, o simplă traducere nu este suficientă, fiind necesară o transpunere a textului.

Această transpunere – care implică redarea unei serii de semnificații, tonuri, nuanțe și ritmuri – într-o altă limbă, reprezintă adaptarea la o altă cultură, necesită abilități speciale care combină abilitățile unui traducător cu creativitatea unui copywriter.

La Multilingua Translations veți găsi acest amestec special de abilități lingvistice și de creativitate care permite ca mesajul dumneavoastră să își păstreze aceeași forță și eficiență chiar și atunci când este tradus, de exemplu, în română, italiană sau în engleză.

Oferim traducerea de texte publicitare sau redacționale precum:

 • broșuri,
 • cataloage,
 • pliante,
 • newsletter
 • articole pentru reviste

Contactați-ne acum pentru o estimare și veți descoperi avantajele de a avea ca partener Multilingua Translations.

Traduceri comerciale

Pe piața globală, barierele lingvistice stau în calea dezvoltării afacerii Dvs.

Cu rapiditate și precizie, Multilingua Translations s.r.l. traduce:

 • contracte si scrisori comerciale,
 • corespondență de afaceri
 • caiete de sarcini
 • mesaje de poștă electronică,
 • oferte de preț pentru produse si servicii
 • rapoarte
 • devize estimative
 • orice alt text de tip economic și comercial

Punem la dispoziția Dvs. competențele unui număr mare de traducători specializați care răspund nevoilor Dvs. cu rapiditate și, bineînțeles, cu confidențialitate maximă.

Oricare ar fi cerințele și sectorul Dvs., vă putem oferi soluția adecvată nevoilor Dvs. Contactați-ne pentru un o estimare gratuită a costurilor, fără angajamente din partea Dvs.

Contactați-ne acum pentru o estimare și veți descoperi avantajele de a avea ca partener Multilingua Translations.

Traduceri financiar-contabile si bancare

Respectând standardele din acest sector, Multilingua Translations s.r.l. traduce diverse tipuri de texte financiare și contabile, precum:

 • bilanțuri
 • rapoarte financiare
 • situații contabile – balanțe, bilanțuri, facturi
 • fișe informative
 • scrisori de garanție bancară
 • broșuri de prezentare pentru bănci, societăți de asigurări
 • contracte de leasing
 • contracte de creditare

Toate traducerile sunt efectuate de traducători specializați.

Multilingua Translations s.r.l. oferă un serviciu profesional de calitate, garantând confidențialitate maximă.

Contactați-ne acum pentru o estimare și veți descoperi avantajele de a avea ca partener Multilingua Translations.

Traduceri juridice și legalizate

Multilingua Translations s.r.l.  traduce o gamă amplă de texte, certificate, contracte și documente efectuând la cerere, autorizarea si legalizarea notariala acestora.

Oferim un serviciu de calitate, timpi de predare rapizi și confidențialitate maximă.

Câteva exemple de texte juridice traduse:

 • contracte de închiriere, de vânzare – cumpărare
 • procuri
 • declarații
 • acte judiciare și notariale
 • citații și acte de arbitraj
 • acte de înființare societăți
 • acte de studii

Contactați-ne acum pentru o estimare și veți descoperi avantajele de a avea ca partener Multilingua Translations.

Traduceri medicale

Echipa Multilingua Translations cuprinde traducători cu o vastă experiență în realizarea traducerilor medicale, care stăpânesc foarte bine terminologia în acest domeniu.

Printre traducerile medicale oferite, enumerăm:

 • rapoarte şi studii medicale, articole medicale
 • studii clinice, farmacologie
 • documente de informare a pacienţilor
 • scrisori medicale, fişe medicale
 • bilete de externare
 • reţete medicale, prospecte medicale
 • chestionare medicale
 • rezultate teste de laborator
 • broşuri de prezentare spitale, clinici, policlinici

Contactați-ne acum pentru o estimare și veți descoperi avantajele de a avea ca partener Multilingua Translations.

Solicitare estimare pret pentru traduceri