Alte servicii

TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE

La cerere, documentele pot fi autorizate de către traducătorii noștri autorizați de Ministerul Justiției. Traducătorul confirmă că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul. La cerere, traducerea autorizată poate fi legalizată de către un notar public, care atestă că semnătura traducătorului este autentică.

Onorariul notarial pentru legalizare este suportat de către client separat de costul traducerii.

Contactați-ne acum pentru o estimare și veți descoperi avantajele de a avea ca partener Multilingua Translations.

COLAȚIONARE/PROOFREADING

Colaționarea reprezintă serviciul de verificare, corectură sau revizuire a unor traduceri deja realizate de alți traducători, urmărind cu atenție gramatica, terminologia, coerența exprimării și nu în ultimul rând formatarea textului.

Tariful colaționării este de regulă de 50% din valoarea tarifului normal al unei traduceri .

Contactați-ne acum pentru o estimare și veți descoperi avantajele de a avea ca partener Multilingua Translations.

GESTIONAREA TERMINOLOGIEI COMPANIILOR 

Gestionarea corectă a terminologiei are o importanță deosebită pentru comunicarea eficientă în cadrul companiei. Terminologia adoptată trebuie să respecte standardele sectorului în cauză și normele în vigoare, dar trebuie să fie și coerentă cu terminologia utilizată anterior de companie și să respecte identitatea acesteia din urmă.

Multilingua Translations utilizează programe software specifice pentru a crea și pentru a menține glosare pentru fiecare client în parte. Obiectivul îl reprezintă claritatea și coerența comunicării în diversele limbi.

Contactați-ne acum pentru o estimare și veți descoperi avantajele de a avea ca partener Multilingua Translations.

DTP/GRAFICĂ

Serviciul DTP (Desktop Publishing) reprezintă ansamblul serviciilor de punere în pagină, și constă în crearea de documente care integrează text, fotografii, tabele sau alte elemente grafice, cu ajutorul programelor software speciale.

Tariful serviciului se calculează în funcție de gradul de dificultate.

Contactați-ne acum pentru o estimare și veți descoperi avantajele de a avea ca partener Multilingua Translations.

Solicitare estimare pret pentru alte servicii