Alte servicii

TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE

La cerere, documentele pot fi autorizate de către traducătorii noștri autorizați de Ministerul Justiției. Traducătorul confirmă că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul. La cerere, traducerea autorizată poate fi legalizată de către un notar public, care atestă că semnătura traducătorului este autentică.

Onorariul notarial pentru legalizare este suportat de către client separat de costul traducerii.

COLAȚIONARE/PROOFREADING

 Colaționarea reprezintă serviciul de verificare, corectură sau revizuire a unor traduceri deja realizate de alți traducători, urmărind cu atenție gramatica, terminologia, coerența exprimării și nu în ultimul rând formatarea textului.

Tariful colaționării este de regulă de 50% din valoarea tarifului normal al unei traduceri .

DTP/GRAFICĂ

Serviciul DTP (Desktop Publishing) reprezintă ansamblul serviciilor de punere în pagină, și constă în crearea de documente care integrează text, fotografii, tabele sau alte elemente grafice, cu ajutorul programelor software speciale.

Tariful serviciului se calculează în funcție de gradul de dificultate.

Comments are closed.