Limbi traduse

Traduceri din/in Italiana

Deținem o experiență de peste 10 ani în domeniul traducerilor și al interpretariatului.

Traducerile din română în italiană și din italiană în română sunt caracterizate de un limbaj corespunzător, utilizând glosare specifice în funcție de sectorul clientului.

  • Sunt efectuate doar de traducători profesioniști.
  • Traducerile sunt ulterior verificate și corectate de către un revizor vorbitor nativ.
  • Traducerile specializate și traducerile tehnice sunt efectuate acordând atenție deosebită terminologiei.
  • Un vorbitor nativ italian de formație tehnică se va ocupa de verificarea acurateței și preciziei terminologice și de revizuirea textului specializat în limba italiană.

Traduceri din/in engleza

Traducerile din română în engleză și din engleză în română sunt la Multilingua Translations sinonimul calității și acurateței maxime: traducătorii noștri de limba engleză, sunt capabili să traducă cele mai variate tipuri de documente într-un mod rapid și profesionist, respectând întotdeauna cerințele clientului și timpii de livrare stabiliți.

  • Experiență de peste 10 ani în traduceri specializate
  • Cunoașterea profundă a cerințelor aferente sectorului clientulul
  • Crearea și utilizarea de glosare (pe sectoare și pe clienți) prin utilizarea de programe avansate de traducere asistată (CAT)
  • Traducerea materialelor din diverse formate (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, AdobeInDesign CS4, AdobePageMaker, QuarXpress, alte formate)

Traduceri din/in alte limbi

Oferta lingvistică pentru alte limbi îsi propune să răspundă nevoilor de internaționalizare. Multilingua Translations, prin profesioniști săi oferă suport clienților pentru consolidarea și eficientizarea proprilor afaceri