Category Archives: Alte Servicii

Alte Servicii

Servicii DTP / Grafica

DTP/GRAFICĂ Serviciul DTP (Desktop Publishing) reprezintă ansamblul serviciilor de punere în pagină, și constă în crearea de documente care integrează text, fotografii, tabele sau alte elemente grafice, cu ajutorul programelor software speciale. Tariful serviciului se calculează în funcție de gradul de dificultate.
Detalii..

Traduceri autorizate

TRADUCERI AUTORIZATE ȘI LEGALIZATE La cerere, documentele pot fi autorizate de către traducătorii noștri autorizați de Ministerul Justiției. Traducătorul confirmă că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul. La cerere, traducerea autorizată poate fi legalizată de către un notar public, care atestă…
Detalii..

Colationare / Proofreading

COLAȚIONARE/PROOFREADING  Colaționarea reprezintă serviciul de verificare, corectură sau revizuire a unor traduceri deja realizate de alți traducători, urmărind cu atenție gramatica, terminologia, coerența exprimării și nu în ultimul rând formatarea textului. Tariful colaționării este de regulă de 50% din valoarea tarifului normal al unei traduceri .
Detalii..